23.11.11

Μέτρα ελάφρυνσης των τραπεζών

Ευνοϊκή φορολόγηση, κεφαλαιακή εξομοίωση με ευρωπαϊκές, επανακεφαλαιοποίηση μέσω EFSF

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των τραπεζών ώστε να απορροφήσουν με μικρότερο «πόνο» τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) εξετάζει η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσει την κεφαλαιακή εξομοίωση των εγχώριων τραπεζών με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, εξέλιξη που αν πραγματοποιηθεί θα δώσει κεφαλαιακή ανάσα της τάξης των 2,5 - 2,7 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα το υπουργείο οικονομικών προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση μέρους της ζημιάς που θα προκύψει από το PSI, εξέλιξη με δυνητικό όφελος για τις τράπεζες που μπορεί να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ. Παράλληλα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει μέσω του EFSF, δηλαδή με την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

Οπως σημείωσε ο κ. Βενιζέλος μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής, η κυβέρνηση θα επαναδιαπραγματευτεί με την τρόικα την τροποποίηση της υποχρέωσης -όπως έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο- για την αύξηση των δεικτών βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) των εγχώριων τραπεζών στο 10% το 2012. Στόχος είναι η αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών να διαμορφωθεί στο 9%, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ε. Ε. Αν η τρόικα κάνει δεκτό το αίτημα της κυβέρνησης, τότε οι τράπεζες θα εξοικονομήσουν περι τα 2,5 με 2,7 δισ. ευρώ τα οποία θα έπρεπε να καταβάλουν ώστε να ανταποκριθούν στην απαίτηση του 10%. Στελέχη τραπεζών εκφράζουν στην «Κ» τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους, υπογραμμίζοντας ότι η εξομοίωση των ελληνικών με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχει ισχυρή οικονομική λογική. Ωστόσο αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατα πόσο είναι εφικτή τροποποίηση του Μνημονίου, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει αποτύχει στην επίτευξη των στόχων που έχει αναλάβει και η διαπραγματευτική της θέση είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη.

Σημαντική ανάσα στο τραπεζικό σύστημα θα δώσει η προωθούμενη ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση του θέματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν ζητήσει απο το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε επιμήκυνση του χρόνου συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη, από 5 χρόνια που ισχύει σήμερα σε 15 χρόνια. Αν αυτό πραγματοποιηθεί,, τότε οι εγχώριες τράπεζες θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ. Οπως σημείωσε ο κ. Βενιζέλος, «θα εισαχθεί στη Βουλή φορολογική ρύθμιση η οποία, εφόσον θα κάνουμε την επανακεφαλαιοποίηση, θα εναρμονίζει τον τρόπο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των τραπεζών έτσι ώστε να μη χρειαστούμε εκ του λόγου αυτού, εκ των φορολογικών δηλαδή υποχρεώσεων, περισσότερα κεφάλαια για την επανακεφαλαιοποίηση». Πάντως η κυβέρνηση προσανατολίζεται η επιμήκυνση του χρόνου συμψηφισμού ζημιών - κερδών να φτάσει τα 10 και όχι τα 15 χρόνια που ζητούν οι τράπεζες.

Σε ό,τι αφορα την επανακεφαλαιοποίηση, ο κ. Βενιζέλος είπε: «Θεωρητικά, εάν μπορούσε η επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών να γίνει χωρίς εγγραφές στο ελληνικό δημόσιο χρέος, εάν μπορούσε αυτό να γίνει απευθείας από έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό, όπως το EFSF, χωρίς να μεσολαβεί η υποχρέωση του ελληνικού Δημοσίου, τότε αυτός ο πιστωτής που επανακεφαλαιοποιεί θα μπορούσε να κανονίσει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε ενισχυόμενου πιστωτικού ιδρύματος. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την υποχρέωση, δεν έχουμε και λόγο να ενδιαφερθούμε για τον τρόπο κατοχύρωσης των συμφερόντων του Δημοσίου, άρα του Ελληνα πολίτη».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100006_23/11/2011_463734

_________________________

θέμα

No comments: