15.11.11

"Φρένο" στα γυμνά CDS ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τον περιορισμό των ανοικτών πωλήσεων και των αγοραπωλησιών των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS), υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τεθεί σε ισχύ από τον ψ.
Ειδικότερα, με τους νέους κανόνες που θεσπίζονται, ουσιαστικά θα απαγορεύονται ορισμένες αγοραπωλησίες CDS, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την κερδοσκοπία, που μέχρι τώρα στηρίζονταν στα οικονομικά προβλήματα μίας χώρας.

Ο νέος Κανονισμός, που θα τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2012, αφού προηγούμενα εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, δεδομένου ότι οι ανοικτές πωλήσεις και οι αγοραπωλησίες των CDS είναι δύο πρακτικές, μέσω των οποίων προκαλούνταν αστάθεια στις αγορές και διόγκωναν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι, μετά τον Νοέμβριο του 2012, η αγορά ελληνικών CDS θα είναι πλέον δυνατή, μόνο εφόσον ο αγοραστής κατέχει ήδη ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων συσχετίζεται με την αξία των κρατικών αυτών ομολόγων, όπως μετοχές μιας ελληνικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, η αρμόδια εθνική αρχή θα μπορεί να αναστείλει προσωρινά τους περιορισμούς αυτούς, για μία περίοδο το πολύ 12 μηνών, όταν έχει την πεποίθηση, βάσει αντικειμενικών στοιχείων ότι η αγορά κρατικών ομολόγων της δεν λειτουργεί σωστά. Αναστολή αυτού του τύπου μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες κάθε φορά, εάν οι λόγοι της αναστολής εξακολουθούν να ισχύουν.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, στο Ψήφισμα ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι περιορισμένη, καθώς το κείμενο του κανονισμού ορίζει έναν περιορισμένο αριθμό δεικτών, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιβολή αυτής της αναστολής.

Επιπλέον, εντός 24 ωρών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα δημοσιεύσει γνωμοδότηση στην ιστοσελίδα της, ως προς τη χρησιμότητα της αναστολής της απαγόρευσης και μία αρνητική γνωμοδότηση από την ΕΑΚΑΑ θα έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

http://www.reporter.gr/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/190559-Freno-sta-gymna-CDS-enekrine-to-Eyrwpaiko-Koinoboylio

__________________________________________

μου αρέσει η ημερομηνία εφαρμογής: 11ος/2012!
γιατί δεν το έκαναν 12/2012; θα ταίριαζε περισσότερο!!!

No comments: