25.11.11

Μείωση κατά 25% του κόστους της γραφειοκρατίας ως το 2013

Οι μειώσεις στους μισθούς και συντάξεις τις οποίες έφερε το «πολυνομοσχέδιο» του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή στη χειρότερη περίπτωση να είναι πολύ πιο ήπιες, αν η κυβέρνηση ήταν συνεπής προς τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, δηλαδή να μειώσει ως το 2013 κατά 25% το διοικητικό κόστος της γραφειοκρατίας.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, επέμεινε στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για μείωση της γραφειοκρατίας και τον συνέδεσε με τις προσπάθειες για τόνωση της ανάπτυξης.

«Εχουμε αποκωδικοποιήσει κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες», επισήμανε. «Εχουμε αποτιμήσει το διοικητικό φόρτο που προκαλείται απ' αυτές κι έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης κατά 25% έως το 2013, το αργότερο».

Η κυβέρνηση παράδεχεται και επίσημα πλέον ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ, όταν κατά μέσο όρο σε άλλες χώρες τις Ευρώπης φτάνει στο μισό, δηλαδή στο 3,5%.Σύμφωνα με μελέτη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα διοικητικά βάρη στην Ελλάδα ανέρχονται για την ακρίβεια σε 6,8% του ΑΕΠ.

Αν το πρόγραμμα για το οποίο είχε δεσμευθεί η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχε ολοκληρωθεί, είχαν διαμορφωθεί δηλαδή οι προυποθέσεις για τη μείωσή της γραφειοκρατίας κατά 25% ως το 2012 που ήταν η αρχική δέσμευση, τότε η αύξηση του εθνικού ΑΕΠ θα ήταν 2,5%.

Θα είχε, μ΄ άλλα λόγια, περιοριστεί περίπου στο μισό το ποσοστό της ύφεσης της οικονομίας, ενώ θα είχαν βελτιωθεί οι συνθήκες για επενδύσεις που εξαρτώνται κυρίως από τη «συμπεριφορά» του κράτους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση ευελπιστεί ότι ως το τέλος του 2012, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της μείωσης της γραφειοκρατίας κατά 25% σ΄όλα τα κράτη μέλη, θα επέλθει αύξηση κατά 1,5% στο ΑΕΠ της Ενωσης ή κατά 140 δις. ευρώ ετησίως, όταν το μέσο σύνολικό κόστος της γραφειοκρατίας στα κράτη -μέλη είναι περίπου 3,5% του ΑΕΠ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν σήμερα ότι η γραφειοκρατίας «αποτελεί το μεγάλο όνειδος για τη δημόσια διοίκηση που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, καθώς, εάν λάμβανε ευρεία δημοσιότητα, θα προκαλούσε σοβαρούς κλυδωνισμούς στο πολιτικό σύστημα».

Κι αυτό γιατί από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι η πολυνομία, η κακονομία και η συνακόλουθη ανομία στη χώρα μας, σε συνάρτηση με την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών επιπέδων διοίκησης και υπηρεσιών, προκαλούν όχι μόνο σημαντικές δυσχέρειες στον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται τη δημιουργία εστιών αδιαφάνειας και διαφθοράς, ενώ δυσβάστακτο είναι πρωτίστως το οικονομικό κόστος της περιττής γραφειοκρατίας.

Χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι εκατοντάδες χιλιάδες εργατοώρες που αναλώνονται σε περιττές διοικητικές διαδικασίες, το κόστος της γραφειοκρατίας σε απόλυτους αριθμούς πλησιάζει στην Ελλάδα τα 16 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα μετέχει τυπικά από το 2007 στο πρόγραμμα Μείωσης Διοικητικών Βαρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι΄αυτό το λόγο έχει επιλεγεί η μείωση της γραφειοκρατίας σε 13 τομείς: εταιρικό δίκαιο, φαρμακευτική νομοθεσία, εργασιακό περιβάλλον-εργασιακές σχέσεις, φορολογικό δίκαιο, στατιστικές, γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ασφάλεια τροφίμων, μεταφορές, αλιεία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτική συνοχής, δημόσιες συμβάσεις.

Τον στόχο αυτό υποτίθεται ότι υπηρετεί, εκτός των άλλων, και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το Μνημόνιο, από την άλλη πλευρά, προβλέπει ότι μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2011 «η Ελλάδα θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας για την καλύτερη νομοθέτηση σχετικά με τη μείωση των διοικητικών βαρών κατά 20% σε σχέση με το 2008 και θα καταθέσει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η μόνη, βεβαίως, ουσιαστική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί έως τώρα είναι η κατάρτιση του «νόμου για τους νόμους», ο οποίος όμως υπονομεύεται λόγω των συνεχών έκτακτων μέτρων που είναι αναγκασμένη να λαμβάνει η κυβέρνηση για να κλείσει της «μαύρες τρύπες» του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης τα διοικητικά βάρη ή η γραφειοκρατίας στους 13 τομείς που έχουν επιλεγεί για τη μείωσή τους ως το 2012, ανέρχονται σε 123.760.800.000 ευρώ. Ανάλογες μετρήσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, με εξαίρεση το εταιρικό δίκαιο που αφορά το κόστος που συνεπάγεται η γραφειοκρατία κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η μελέτη αυτή όμως προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 96% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολούν έως και 4 εργαζόμενους, ένα 2% από 5-9 εργαζόμενους, ενώ το υπόλοιπο 2% απασχολεί από 10 άτομα και πάνω.

Η μελέτη αυτή, λοιπόν, κατέδειξε ότι η γραφειοκρατία μόνον για τον τομέα του εταιρικού δικαίου αποτιμάται σε 33.490.017 ευρώ ετησίως. Το κόστος μόνον για την έναρξη ΑΕ αποτιμάται σε 9.247.508 ετησίως, ενώ το κόστος που έχει κοινοτική προέλευση, δηλαδή έχει σχέση με αγκυλώσεις που πηγάζουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτιμάται σε 1,3 εκτ. ευρώ.

«Καταρτίζουμε σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με την TASK FORCE, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας», υπογράμμισε ο κ. Δ. Ρέππας μιλώντας στη Βουλή. «Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ανά τομέα, προκειμένου να μεταφέρουμε στην χώρα μας δοκιμασμένες και επιτυχημένες πρακτικές».
 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=432053&h1=true

No comments: