17.4.13

Εκτός… ορίων η εργασιακή πραγματικότητα – Ανασφάλιστος 1/3 εργαζόμενος

Την ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δεδομένων πιστοποιεί έρευνα του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία το 1/3 των εργαζομένων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ασφάλεια.
Ειδικότερα, σε 1.967 ελέγχους το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντόπισε 2.362 ανασφάλιστους, σε σύνολο 6.135 εργαζομένων.

http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/87375-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%E2%80%93-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-1/3-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82

No comments: