22.4.13

Μείωση 36,4% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Στα 716 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Φεβρουάριο του 2013, μειωμένο κατά 410 εκατ. ευρώ, ή 36,4%, από εκείνο του Φεβρουαρίου 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) προκύπτει ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 296 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης όλων των επί μέρους στοιχείων του, κυρίως των καθαρών πληρωμών για καύσιμα κατά 168 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές πληρωμές για πλοία μειώθηκαν κατά 65 εκατ. ευρώ και το έλλειμμα του ισοζυγίου των λοιπών αγαθών μειώθηκε κατά 62 εκατ. ευρώ, λόγω ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές (κατά 83 εκατ. ή 8,4%), ενώ η δαπάνη για εισαγωγές παρουσίασε μικρή άνοδο (κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,2%).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 36 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντισταθμίστηκε από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και την αύξηση των καθαρών πληρωμών για υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 2013 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει πλεόνασμα 27 εκατ. ευρώ, κατά 21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του Φεβρουαρίου 2012. Οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών μειώθηκαν κατά 43 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του περιορισμού των καθαρών εισπράξεων από λοιπές μεταφορές.
Την ίδια ώρα, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 27 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη.
Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα μεγαλύτερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2012 κατά 122 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την άνοδο κυρίως των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).
Μείωση του ελλείμματος κατά 59% στο πρώτο δίμηνο
Σύμφωνα με την ΤτΕ, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ ή 59% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση τόσο του εμπορικού ελλείμματος κατά 984 εκατ. ευρώ όσο και του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 316 εκατ. ευρώ, με παράλληλη άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 246 εκατ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 35 εκατ. ευρώ.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/643356

No comments: