8.4.13

ΔΟΛ: Δημόσια πρόταση από τον κ. Σταύρο Ψυχάρη

Τη διενέργεια προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. οι οποίες δεν βρίσκονται στην κατοχή του ανακοίνωσε ο κ. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μετοχών της εταιρείας οι οποίες δεν κατέχονται από τον Προτείνοντα στις 8/4/2013. Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 8 Απριλίου 2013, ο Προτείνων κατείχε 31.049.859 Μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,085% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους € 0,64 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (Προσφερόμενο Τίμημα).


http://www.capital.gr/news.asp?id=1769105

No comments: