25.4.13

Διευκρινίσεις για ΕΛΣΤΑΤ για τα στοιχεία του ελλείμματος 2013

Σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου στα οποία αναφέρεται ότι η Eurostat πιστοποιεί καλύτερες επιδόσεις στο έλλειμμα του 2013 προέβη η ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΣΤΑΤ σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 479/2009, με την κοινοποίηση των στοιχείων της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) Απριλίου 2013 προς τη Eurostat, διαβίβασε τα πραγματικά στοιχεία ελλείμματος και χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία κατάρτισε η ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2009-2012 καθώς και τις προβλέψεις ελλείμματος και χρέους για το έτος 2013, που υπολογίστηκαν και εστάλησαν στην ΕΛΣΤΑΤ από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η διαβίβαση των στοιχείων χρέους και ελλείμματος του έτους 2013 δεν σημαίνει κάποια αξιολόγηση ποιότητας και πιστοποίηση ή επικύρωση αυτών των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι προβλέψεις που έχουν υπολογιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, για τις οποίες το Υπουργείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο.

Η Eurostat δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τους πίνακες της ΔΥΕ που διαβίβασαν τα Κράτη Μέλη, οι οποίοι περιέχουν τις προβλέψεις για το 2013. Αυτή η δημοσίευση δεν αποτελεί κάποια πιστοποίηση ή επικύρωση των στοιχείων για το 2013 από τη Eurostat. Η Eurostat παρείχε στο κείμενο του δελτίου τύπου της (64/2013 στις 22/4/2013) μόνον τα πραγματικά ετήσια στοιχεία των Κρατών- Μελών, δηλαδή τα στοιχεία για τα έτη 2009-2012, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της πιστοποίησής της.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Eurostat όσον αφορά για το ρόλο της Eurostat σε σχέση με τις ανωτέρω προβλέψεις:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excess
ive_deficit/edp_notification_tables

http://www.capital.gr/news.asp?id=1783101

No comments: