17.4.13

Γερμανία: Αύξηση του δημόσιου χρέους στα 2,166 τρισεκατομμύρια ευρώ

Στον δανεισμό προς τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν κρίσεις χρέους αποδίδεται η αύξηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Γερμανίας σε επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό, στα 2,166 τρισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα χθες η Μπούντεσμπανκ, το γερμανικό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα.

Το 2011, το γερμανικό χρέος είχε φθάσει τα 2,085 τρισ. ευρώ. Το 2012, η Γερμανία συνεισέφερε 36 δισ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και 9 δισ. στον διάδοχό του Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), αυξάνοντας σε 65 δισ. τη συνολική συνεισφορά της χώρας στους λεγόμενους μηχανισμούς «διάσωσης» του ευρώ από το 2008.

Η Γερμανία υπήρξε η κύρια πηγή χρηματοδότησης στα δανειακά προγράμματα χρηματοοικονομικής στήριξης κατά την διάρκεια της κρίσης. Η κυβέρνηση της χώρας χρειάζεται να δανείζεται από τις αγορές για να εξασφαλίζει τα προς δανεισμό κεφάλαια, τα οποία ξεπερνούν μακράν κάθε ενδεχόμενο πλεόνασμα χάρη σε φορολογικά έσοδα. Αλλά η Γερμανία χαίρει προνομιακά χαμηλών επιτοκίων χάρη στη σταθερά καλή αξιολόγηση του αξιόχρεου.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε στο 81,9%, κατά 1,5 μονάδα, που αποτελεί επίσης ιστορικό υψηλό, ανέφερε η «Μπούμπα». Βάσει του συμφώνου σταθερότητας του Μάαστριχτ, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης δεν δικαιούνται να υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ. Η Γερμανία βρισκόταν κάτω από το όριο αυτό το 2011.

http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/771550/Article.aspx

_____________________________________

ευτυχώς αυτοί δε μαζεύουν χρέος!!!


No comments: