24.4.13

Η ΕΚΤ καταγράφει πτώση ζήτησης για δάνεια στην Ευρώπη 25% στο α' τρίμηνο, προβλέποντας ότι θα έχει και συνέχεια με ρυθμούς 3-10%

Πτώση της ζήτησης δανείων κατά μέσον όρο της τάξης του 25% αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ για το α'τρίμηνο του 2013, προβλέποντας παράλληλα συνέχιση της πτώσης ζήτησης από 3-10% ανάλογα με την κάθε κατηγορία και για το β'τρίμηνο. Την ίδια ώρα η Goldman Sachs παρά το γεγονός ότι συστήνοντας αύξηση θέσεων, σημειώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα παραμείνει ασθενής κατά συνέπεια παρά την ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών αξιών θα πρέπει να προτιμηθούν άλλοι επενδυτικοί προορισμοί όπως η Ασία και η Ιαπωνία. Παρά ταύτα, προβλέπει απόδοση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από 6,8% μέχρι 16% στο επόμενο τρίμηνο-δωδεκάμηνο εκτιμώντας για το STOXX Europe 600 τιμές 305 σε 3 μήνες, 310 σε 6 μήνες και 330 σε 12 μήνες. Η πορεία αύξησης των κερδών ανά μετοχή θα κινηθεί από 9-12%, τα καθαρά περιθώρια κέρδους στο 6,8%, οι μερισματικές αποδόσεις στο 3,7%, οι δε μετοχές διαπραγματεύονται 1,5 φορά την λογιστική τους αξία.
Την ίδια ώρα η ΕΚΤ δημοσιεύει σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας για τον Απρίλιο του 2013, σχετικά με τις τράπεζες της ευρωζώνης.
Η έρευνα τραπεζικού δανεισμού, που πραγματοποιείται τέσσερις φορές τον χρόνο, στην έναρξη κάθε νέου τριμήνου, διεξάγεται από την Eurosystem με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των τραπεζών σε σχέση με τον δανεισμό.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2013, με την συμμετοχή 135 τραπεζών της ευρωζώνης και με ποσοστό ανταπόκρισης το 100%.
Σύμφωνα με την Έρευνα Δανεισμού των Τραπεζών για τον Απρίλιο 2013, η εφαρμογή αυστηρότερων πιστοδοτικών κριτηρίων από τις τράπεζες της ευρωζώνης για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 (σε 7%, σε σύγκριση με 13% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012).
Το επίπεδο της αυστηροποίησης των πιστοδοτικών κριτηρίων για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 βρίσκεται επί του παρόντος κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο που υπολογίζεται για την περίοδο από την έναρξη της έρευνας το 2003. Η αυστηροποίηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 μειώθηκε - αν και σε μικρότερο βαθμό - για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας (στο 14%, από 18% το τέταρτο τρίμηνο του 2012) παραμένουν, ωστόσο, ελαφρώς πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο του, και για την καταναλωτική πίστη (στο 7%, από 9% το τέταρτο τρίμηνο του 2012), με την αυστηροποίηση στο ιστορικό μέσο όρο. Η μείωση της αυστηροποίησης των πιστοδοτικών κριτηρίων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 αντανακλούσε κάπως μειωμένες εισφορές από τις αντιλήψεις κινδύνου των τραπεζών, καθώς και από το κόστος των κεφαλαίων και των περιορισμών των ισολογισμών. Παρά το γεγονός αυτό, ο υφιστάμενος κίνδυνος των δανειοληπτών και η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένουν οι κύριες ανησυχίες των τραπεζών της ζώνης του ευρώ στον καθορισμό των πολιτικών δανεισμού τους.
Η μείωση που παρατηρήθηκε στην εφαρμογή αυστηρότερων πιστοδοτικών κριτηρίων για τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 αντικατοπτρίζεται επίσης σε χαμηλότερο  ποσοστό των τραπεζών που δείχνει μια σκλήρυνση των όρων και των προϋποθέσεων. Ταυτόχρονα, το καθαρό ποσοστό των τραπεζών που ανέφεραν διεύρυνση των περιθωρίων κερδών για τα δάνεια υψηλότερου κινδύνου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν το υψηλότερο σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις. Αντίθετα, για τα στεγαστικά δάνεια, το καθαρό ποσοστό των τραπεζών που ανέφεραν διεύρυνση των περιθωρίων μειώθηκαν μόνο στην περίπτωση του μέσου όρου δανείων, ενώ αυξήθηκε στην περίπτωση των περιθωρίων για δάνεια υψηλότερου κινδύνου
Για το δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ αναμένουν μια σταθερή αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων για δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες (7%) και περαιτέρω μείωση των δανείων προς τα νοικοκυριά (10% για τα στεγαστικά δάνεια και 3% για την καταναλωτική πίστη).
Όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης δανείων, οι τράπεζες της ευρωζώνης ανέφεραν σε γενικές γραμμές αμετάβλητη καθαρή μείωση της ζήτησης για δάνεια προς τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 (-24%, -26% από το τέταρτο τρίμηνο του 2012). Η καθαρή μείωση της ζήτησης δανείων παραμένει σημαντικά ισχυρότερη από τον ιστορικό μέσο όρο που υπολογίζεται για την περίοδο από την έναρξη της έρευνας. Όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες τράπεζες, η πτώση της ζήτησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 προήλθε κυρίως από τη σημαντική αρνητική επίπτωση των πάγιων επενδύσεων στις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τα δάνεια στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι τράπεζες έδειξαν μια σημαντική πτώση της ζήτησης (-26%, -11% από το τέταρτο τρίμηνο του 2012 για τα στεγαστικά δάνεια και -25%, από -14% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 για την καταναλωτική πίστη), που σημαίνει ότι η πτώση της ζήτησης είναι τώρα πίσω στην αρνητικά επίπεδα παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα τρίμηνα το 2012. Σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους, η καθαρή μείωση της ζήτησης δανείων ήταν σημαντικά πιο έντονη, τόσο για τα στεγαστικά δάνεια και την καταναλωτική πίστη. Κοιτώντας προς το μέλλον, για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οι τράπεζες αναμένουν μια λιγότερο αρνητική μείωση της ζήτησης για όλες τις κατηγορίες δανείων.
Ο γύρος της έρευνας Απριλίου για τον Δανεισμό των Τραπεζών περιλάμβανε δύο ad hoc ερωτήματα. Σε απάντηση προς την πρώτη, η οποία έχει να κάνει με την πρόσβαση των τραπεζών στη λιανική και χονδρική χρηματοδότηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες ανέφεραν περαιτέρω βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης, αν και σε πιο περιορισμένο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ αναμένουν οριακή μόνο βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τα περισσότερα τμήματα της αγοράς και κάποια επιδείνωση για τις τιτλοποιήσεις. Σε απάντηση στο δεύτερο ερώτημα ad hoc, η οποία αφορούσε τον αντίκτυπο της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι τράπεζες ανέφεραν ότι ο αντίκτυπος στις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών ήταν να συνεχίσουν να υποχωρούν σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

http://www.newmoney.gr/article/9761/ptosi-zitisis-gia-daneia-stin-eyropi-25-sto-trimino-katagrafei-i-ekt-tonizontas-oti-tha

No comments: