8.4.13

Το κουβάρι Εγνατίας - Λαϊκής που κόστισε 4 δισ. ευρώ

Τουλάχιστον τρομακτική αμέλεια από τον τέως διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου προκύπτει από την έρευνα της Alvarez & Marsal για το επίμαχο θέμα της συγχώνευσης της Λαϊκής (τότε Marfin Popular Bank) με τη Marfin Egnatia Bank S.A. Ενέργεια, η οποία «φόρτωσε» στην Κυπριακή Δημοκρατία αρκετά δισ. ευρώ λόγω της νομικής πλέον υποχρέωσης της μητρικής τράπεζας (και κατ’ επέκταση του κράτους αφού κρατικοποιήθηκε η Λαϊκή) να καλύψει τις όποιες ζημίες του παραρτήματος στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, η υπόθεση αφορά τη μετατροπή της Marfin Egnatia Bank S.A. από «θυγατρική εταιρεία» σε «παράρτημα» της Λαϊκής Τράπεζας, κάτι που άλλαξε άρδην και το καθεστώς σχέσης και τις υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας έναντι της Εγνατίας.
Η Alvarez & Marsal καταγράφει στην έρευνά της: τα γεγονότα που οδήγησαν στη συγχώνευση, τις νομικές υποχρεώσεις που θα υπήρχαν για τη μητρική τράπεζα από τη μετατροπή του στάτους της Εγνατίας από θυγατρική σε παράρτημα, το κατά πόσο αυτή η πράξη μπορούσε να σταματήσει και σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν η Εγνατία κατά τη διαδικασία συγχώνευσης.
Στην έρευνα αρχικώς καταγράφονται τα εν πολλοίς γνωστά γεγονότα, το πώς δηλαδή άρχισε η συγχώνευση και ότι τελικά η απόφαση, λόγω και πολιτικών πιέσεων για παραμονή της έδρας της Λαϊκής στην Κύπρο, άλλαξε με απόφαση του Δ.Σ. της Μαρφίν Λαϊκής στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 για συγχώνευση της Εγνατίας στη Μαρφίν Λαϊκή. Στη συνέχεια, η έρευνα φέρνει στο φως της δημοσιότητας αρκετά άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι η όλη υπόθεση δεν έτυχε της «σωστής διαχείρισης» από την κεντρική τράπεζα Κύπρου, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αλλά και από τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας (Δικηγορικό Γραφείο Ιωαννίδης & Δημητρίου ΔΕΠΕ, οι οποίοι όφειλαν στην ουσία να προστατεύσουν τους πελάτες και μετόχους τους από αυτή τη δυσμενή –όπως καταφάνηκε εκ των γεγονότων– εξέλιξη. Γραφείο, το οποίο υπενθυμίζεται εξασφάλισε το διάταγμα συγχώνευσης).
Τα «άγνωστα» στοιχεία Σύμφωνα με την Alvarez & Marsal, έρχονται στην επιφάνεια τα εξής στοιχεία:
Α. Πριν από την τελική πράξη συγχώνευσης των δύο τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ενημέρωσε γραπτώς την κεντρική τράπεζα της Κύπρου για τις ανησυχίες που είχε για τη Marfin Egnatia Bank S.A. όσο και για το ρίσκο στην πιστοληπτική ικανότητα της εν λόγω τράπεζας με βάση το SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Β. Η κεντρική τράπεζα της Κύπρου παρά τη γραπτή ενημέρωση που είχε από την ΤτΕ, δεν προέβη σε καμία από κοινού ή ανεξάρτητη επιπλέον έρευνα για την κατάσταση της Marfin Egnatia Bank S.A. πριν από την τελική πράξη συγχώνευσης, τον Μάρτιο 2011.
Γ. Η κεντρική τράπεζα της Κύπρου, αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της Marfin Egnatia Bank S.A., γνώριζε από τον Μάρτιο του 2009 ότι: 1,3 δισ. ευρώ παραχωρήθηκαν ως δάνεια για επενδύσεις σε μετοχές. Το 1,3 δισ. ευρώ αντιπροσώπευε το 11% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Λόγω του τύπου δανείων και των εγγυήσεων, η εν λόγω τράπεζα ήταν εκτεθειμένη σε αυξημένο κίνδυνο να μην αποπληρωθούν ποτέ αυτά τα δάνεια και περιορισμένη κερδοφορία λόγω του χαμηλού δανειστικού επιτοκίου.
Παραχωρήθηκαν δάνεια στη MIG με ευνοϊκούς όρους, για παράδειγμα, με χαμηλό επιτόκιο και/ή μακροπρόθεσμα σχέδια αποπληρωμής, τα οποία αύξαναν τον κίνδυνο στον οποίο η τράπεζα ήταν εκτεθειμένη.
Ανεπαρκείς εγγυήσεις έναντι δανείων, είτε λόγω λανθασμένων διαδικασιών που ακολουθούνταν όταν δίνονταν τα δάνεια, είτε λόγω της μείωσης της αξίας των εγγυήσεων.
Τα ανωτέρω, σύμφωνα με την έρευνα, προκάλεσαν απώλειες στα κέρδη της τράπεζας σε ποσοστά 68% κατά τα έτη 2007 και 2008.
Οι επιπτώσεις Η έρευνα καταγράφει και ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την αλλαγή του στάτους της Εγνατίας από «θυγατρική» σε «παράρτημα»:
- Η ευθύνη για τις ασφαλισμένες καταθέσεις έως τις 100.000 ευρώ μεταφέρθηκε από το Ελληνικό Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων στο Κυπριακό.
- Η Εγνατία, ως «θυγατρική», και συνεπώς ως ξεχωριστή νομική οντότητα, δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για τη μητρική τράπεζα, τη Μαρφίν Λαϊκή, να καλύψει απώλειες της Εγνατίας ή να ανακεφαλαιοποιήσει την Εγνατία.
- Μετά την ενέργεια αυτή (τη συγχώνευση δηλαδή) οι πιθανότητες για οποιεσδήποτε άλλες επιλογές (όπως το κλείσιμο του προβληματικού μέρους) θα μειώνονταν κατά πολύ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alvarez & Marsal καταγράφει στον πρόλογό της ότι ο τέως διοικητής, Αθανάσιος Ορφανίδης, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον οίκο για τις όποιες διευκρινίσεις. «Αιτήματα για συναντήσεις με τον κ. Ορφανίδη απορρίφθηκαν», αναφέρεται συγκεκριμένα. Στο τμήμα της έρευνας για το θέμα της Λαϊκής, ο οίκος σημειώνει: «Είναι ξεκάθαρο ότι η κεντρική τράπεζα της Κύπρου δεν έλαβε κανένα μέτρο για να σταματήσει τη συγχώνευση, μέσω της οποίας μεταφέρονταν οι ευθύνες της ελληνικής θυγατρικής τράπεζας στην Κύπρο», όπως καταγράφεται επακριβώς στα τελικά συμπεράσματα της έρευνας.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_07/04/2013_516634

No comments: