11.4.13

Το έγγραφο με τους όρους της τρόικας για το Δημόσιο

Το κείμενο πάνω στο οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση μεταξύ τρόικας και κυβέρνησης για το Δημόσιο αναφέρει αυτολεξεί: «Ως prior action για τον έλεγχο θα πρέπει:
να ολοκληρωθούν τα staffing plans για τους φορείς του Δημοσίου για 275.000 υπαλλήλους.
Να μεταφερθούν 8.500 υπάλληλοι σε κινητικότητα. 
Να γίνουν 2.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις (να εξαιρεθούν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη σε 3 χρόνια).
Να εγκριθούν τριμηνιαία πλάνα για 20.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις συνολικά μέχρι το τέλος του 2014, περιλαμβανομένων 7.500 έως το τέλος του 2013.
Οι πλεονάζοντες θα διευκολύνουν την προσπάθεια για βελτίωση του δημόσιου τομέα και θα περιλάβουν τους επίορκους, τους μη ικανούς και αυτούς που δεν αποδίδουν.
Για να ολοκληρώσουμε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για το 2013 θα: διασφαλίσουμε ότι συνολικά 12.500 υπάλληλοι έχουν βγει σε κινητικότητα έως το τέλος Ιουνίου 2013. Θα ολοκληρώσουμε τα staffing plans για 450.000 υπαλλήλους συνολικά έως το τέλος Ιουνίου, θα ολοκληρώσουμε τα staffing plans για όλη τη γενική κυβέρνηση έως το τέλος Δεκεμβρίου 2013 και θα ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση των υπαλλήλων έως τα τέλη του 2013.
Οι πλεονάζοντες θα δώσουν τη δυνατότητα για πρόσληψη νέου προσωπικού εκεί που υπάρχει έλλειψη προσωπικού με προσόντα. Για το 2013 θα προσλαμβάνουμε 1 υπάλληλο για κάθε 1 υποχρεωτική αποχώρηση. Εάν αξιολογείται ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τους συνολικούς στόχους μας θα μειώνουμε αυτή την αναλογία προσλήψεων. Κατά τα υπόλοιπα ισχύει ο κανόνας 1 προς 5 σύμφωνα με το πρόγραμμα».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_11/04/2013_517075

Οι προβλέψεις του απόρρητου εγγράφου που αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης για το Δημόσιο

Συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με τις απολύσεις και την κινητικότητα στο Δημόσιο μέχρι το 2014, προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση, προβάλλει η τρόικα. Οπως προκύπτει από απόρρητο έγγραφο που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης για το θέμα του Δημοσίου και αποτελεί «πρόγευση» του Μνημονίου 4, οι εκπρόσωποι των πιστωτών έχουν θέσει εν είδει χρονοδιαγράμματος σειρά ενεργειών και δεσμεύσεων στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να «κλείσει» το ζήτημα του Δημοσίου. Πηγή προβληματισμού για την κυβέρνηση και σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το γεγονός ότι η τρόικα στην κατηγορία των προαπαιτούμενων (prior actions) περιλαμβάνει μέτρα τα οποία -κατά την κρίση της- θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί. Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να επιτευχθεί «η χρυσή τομή» που θα εξασφαλίσει και τη διατήρηση της ισορροπίας στο εσωτερικό της, η κυβέρνηση αναζητεί φόρμουλα με την οποία θα επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εκπλήρωση των στόχων που θέτει η τρόικα. Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα είναι:
- Να ολοκληρωθούν τα σχεδιαγράμματα στελέχωσης για 275.000 υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα.
- Να τεθούν άμεσα 8.500 υπάλληλοι σε κινητικότητα.
- Να γίνουν άμεσα 2.000 απολύσεις (σ.σ. επίορκοι).
- Να εγκριθούν τριμηνιαία πλάνα για 20.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014, περιλαμβανομένων των 7.500 που ζητούνται μέχρι το τέλος του 2013.
Περαιτέρω, μέχρι το τέλος του 2013 -διάστημα που περιλαμβάνει και τη δόση των 6 δισ. του Μαΐου- η τρόικα ζητεί να τηρηθεί η μνημονιακή δέσμευση, σύμφωνα με την οποία 12.500 υπάλληλοι θα έχουν τεθεί σε κινητικότητα μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013. Επιπλέον έως τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης για συνολικά 450.000 υπαλλήλους και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης για όλη τη γενική κυβέρνηση (!). Η αξιολόγηση των υπαλλήλων (σ.σ. δεν έχει καν ξεκινήσει) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ώς τα τέλη του 2013.
ΚινητικότηταΣτο κείμενο της διαπραγμάτευσης γίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς την αξιοποίηση των υπαλλήλων που θα τεθούν σε κινητικότητα, ενώ υπό αίρεση βρίσκεται επί της ουσίας και η αναλογία 1:1 για την αντικατάσταση των επιόρκων.
Ειδικότερα, όσοι τεθούν σε κινητικότητα, «οι πλεονάζοντες», «θα δώσουν τη δυνατότητα για πρόσληψη νέου προσωπικού εκεί όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού με προσόντα». Οπως προκύπτει από το σχέδιο που έχει καταρτίσει ο κ. Μανιτάκης, όσοι από τους «διαθέσιμους» δεν απορροφηθούν μετά την παρέλευση ενός χρόνου, θα τεθούν εκτός Δημοσίου. Ως προς αυτούς που θα απολυθούν εντός του 2013 (επίορκοι, ακατάλληλοι, με πλαστά πιστοποιητικά, κοπανατζήδες), η τρόικα εμφανίζεται θετική στην αντικατάστασή τους σε αναλογία 1:1, θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις. «Εάν αξιολογείται ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τους συνολικούς στόχους μας, θα μειώνουμε αυτή την αναλογία προσλήψεων», αναφέρεται ρητώς στο κείμενο της διαπραγμάτευσης όπου και διευκρινίζεται ότι «κατά τα λοιπά (δηλαδή για όσους δεν απορροφηθούν ή απολυθούν εντός του 2014) ισχύει ο κανόνας 1 προς 5 σύμφωνα με το πρόγραμμα».
Στο μεταξύ, 300 ακόμη υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις, αποστέλλονται από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_11/04/2013_517076

No comments: