25.4.13

ΕΤΕ: Στο 12% η συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση

Tην αναπροσαρμογή από το 10% στο 12%, του στόχου-ορίου συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να εισηγηθεί, στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ που συνεδρίασε σήμερα.
Πηγές της Τράπεζας διευκρινίζουν πως για δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί σε μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, και από μετόχους και από μη μετόχους, συμμετοχής στην προσπάθεια της Εθνικής για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
Σημειώνεται πως για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10% που ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12 % της αύξησης.
Εφ'όσον αυτό επιτευχθεί, δηλαδή η ιδιωτική συμμετοχή ανέλθει στο 12%, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) θα αντιστοιχούν σε 7,33 πρόσθετες κοινές μετοχές για κάθε μία μετοχή που θα μετέχει στην αύξηση. Ως γνωστόν με βάση το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) είναι 9.
Ακόμη, όπως επισημαίνεται, η απόφαση της ΕΤΕ να αναθεωρήσει προς τα πάνω του ορίου-στόχου του 10% συμμετοχής επενδυτών στην αύξηση σε 12% διασφαλίζει τόσο το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ιδιωτών επενδυτών, όσο και την ευχέρεια κατανομής σε περισσότερους ιδιώτες Μετόχους, σύμφωνα και με την πολιτική της για διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.
Να σημειωθεί πως οι μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περί τους 70.000 μετόχους της Eurobank που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές της Εθνικής, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν ήδη Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1911675&nt=103

No comments: