5.4.13

Χ.Α.: Πτώση 37,1% στην ημερήσια αξία συναλλαγών το 2012

Συρρίκνωση παρουσίασε και πέρυσι τόσο η ημερήσια αξία συναλλαγών όσο και οι τιμές των μετοχών στο Χ.Α., καθώς, όπως επισημαίνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν έμεινε το 2012 ανεπηρέαστη από την κακή οικονομική συγκυρία.
Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2012 η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και ο Γενικός Δείκτης ΓΔ-2,35% βρισκόταν στα επίπεδα της αρχής της δεκαετίας του 1990.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Χ.Α., η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2012 στα 51,9 εκατ. ευρώ, έναντι 82,4 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 37,1%. Ο συνολικός όγκος των μετοχών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς ανήλθε σε 12,3 δισ. τεμάχια, έναντι 8,4 δισ. τεμαχίων του 2011, εμφανίζοντας αύξηση κατά 46,5%.
Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/12/2012 ανήλθε στα 33,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 25,7% σε σχέση με την 31/12/2011, ενώ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 31/12/2012 εμφανίζεται ελαφρά μειωμένη σε 50,1% έναντι του 50,9% κατά την 31/12/2011.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεχής πτωτική τάση που σημειώνει η συναλλακτική δραστηριότητα στο Χ.Α. κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έφθασε στο χαμηλότερο σημείο της τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Αύγουστο (0,5 δισ. ευρώ). Η μείωση αυτή της αξίας των συναλλαγών οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση των τιμών των μετοχών, καθότι ο όγκος των συναλλαγών (αριθμός μετοχών) εμφανίζει σημαντική αύξηση κατά 47,9%.
Κατά τη διάρκεια του 2012 η συνολική αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών διαμορφώθηκε στα 12,9 δισ. έναντι 20,7 δισ. το 2011, μειωμένη κατά 37,6%. Η καθίζηση της αξίας των συναλλαγών, που συνεχίστηκε μέχρι και τον Αύγουστο του 2012, συνδέεται με την έντονη φημολογία περί της ενδεχόμενης χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας, της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εγκατάλειψη του ευρώ, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή δραστηριοποίησης των επενδυτών στο ΧΑ.
Ωστόσο, στο τελευταίο τετράμηνο και ειδικότερα στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 εμφανίζεται μια αντιστροφή της πορείας της ελληνικής αγοράς, με τη συνολική αξία των συναλλαγών του τριμήνου να διαμορφώνεται στα 4,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,9% έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2011.

Οι προοπτικές για το 2013
Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμά στην έκθεσή του πως ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2012 θα διαμορφωθεί κοντά στο -6,5%. Η εκτίμηση για το 2013 προβλέπει περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας.
Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω το 2013 και θα διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 25% του εργατικού δυναμικού, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε αρνητικά επίπεδα το 2013 (-0,8%), επηρεαζόμενος κυρίως από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση, το μειωμένο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών.
Το Χ.Α. παρατηρεί, όμως, πως υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα. Όπως σημειώνει, σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, που καταρτίζεται για την Ελλάδα από το ΙΟΒΕ και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2010 και συνοδεύεται από τη σταθερή επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες.
Σύμφωνα με το Χ.Α., οι ενδείξεις αυτές αποτελούν προπομπό της έναρξης της διαδικασίας ανάκαμψης της οικονομίας.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/635861

No comments: