8.4.13

Δεν βγαίνουν τα νούμερα στο κούρεμα της Κύπρου

Δεύτερες σκέψεις κάνουν οι αρμόδιες αρχές για τις εξαιρέσεις που δόθηκαν σε ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς από το «κούρεμα» των ανασφάλιστων καταθέσεων στις δύο μεγάλες τράπεζες.

Οπως μεταδίδει το Stockwatch, οι εξαιρέσεις έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, που ως γνωστόν, θα γίνει από τις ανασφάλιστες καταθέσεις.

Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι κεφαλαιακοί στόχοι και για να καταστεί το νέο σχήμα εύρωστο και βιώσιμο, ίσως χρειαστεί πλέον το «κούρεμα» των ανασφάλιστων καταθετών να κινηθεί σε επίπεδα πέραν του 50%.

Το ύψος του κουρέματος αναμένουν με αγωνία χιλιάδες ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, που έχασαν πρόσβαση στις καταθέσεις τους άνω των €100 χιλ. από τις 15 Μαρτίου.

Στις 25 Μαρτίου η κυβέρνηση είχε δηλώσει μέσω του εκπροσώπου της Χρίστου Στυλιανίδη, ότι το κούρεμα θα είναι κάτω του 30%.

Το διάταγμα που εξέδωσε όμως στις 29 Μαρτίου η Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει το εύρος του κουρέματος στα επίπεδα μεταξύ 37,5% και 60% του ανασφάλιστου ποσού.

Στην αύξηση του ποσού που θα μετατραπεί αναγκαστικά σε μετοχές της νέας Τρ. Κύπρου συνέβαλε η μεταφορά όλων σχεδόν των στοιχείων ενεργητικού της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου. Η αποξένωση όλων σχεδόν του ενεργητικού της «κακής» Λαϊκής πλην των θυγατρικών του εξωτερικού αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη εξόντωση των ανασφάλιστων καταθετών της, που ίσως καταλήξουν με 5 ή 10% αποζημίωση όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της «κακής» Λαϊκής.


Πονοκέφαλος οι εξαιρέσεις
Μια από τις βασικότερες αιτίες του μεγάλου κουρέματος είναι επίσης η εξαίρεση πολλών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Στους τραπεζικούς και επιχειρηματικούς κύκλους συζητείται έντονα η απόφαση να εξαιρεθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία συνδέεται εν μέρει με πολιτικές παρεμβάσεις ξένου ασφαλιστικού κολοσσού. Στην εξαίρεση φαίνεται να περιλαμβάνονται, πέραν από τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών, και τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με την απόφαση, τα ταμεία θα διασώσουν τα ανασφάλιστο μέρος του ενεργητικού τους που ήταν κατατεθειμένο στις δύο τράπεζες, σε βάρος όμως των ανασφάλιστων καταθετών των τραπεζών. Δηλαδή, οι επενδυτές στα ασφαλιστικά ταμεία θα εξαιρεθούν, ενώ οι καταθέτες όχι.

Η απόφαση για τα ασφαλιστικά ταμεία διαφέρει από την αντίστοιχη απόφαση που λήφθηκε για τα ταμεία προνοίας και τα μέλη τους.

Από το κούρεμα θα εξαιρεθούν επίσης φιλανθρωπικά ιδρύματα, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν αυτό θα περιλαμβάνει και σωματεία (π.χ. συντεχνίες ή κομματικές οργανώσεις).

«Είναι αλήθεια ότι αν ξεκινήσεις να δίνεις εξαιρέσεις, τότε δυσκολεύεις την προσπάθεια ενίσχυσης του ισολογισμού της νέας τράπεζας», ανέφερε στη StockWatch αρμόδια πηγή.

Πέραν των ασφαλιστικών εταιρειών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, από τα «κουρέματα» των δύο τραπεζών εξαιρέθηκαν επίσης πιστωτικά ιδρύματα, η γενική κυβέρνηση, «εγχώριοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S124) που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον έφορο εταιρειών», οι καταθέσεις της JCC, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει τους λόγους που εξαιρέθηκαν όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Η εποπτική αρχή δεν αποκλείεται, πάντως, να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξαιρέσεις που δόθηκαν, με σχετικές εξηγήσεις.

Πέραν των εξαιρέσεων, δυσκολίες προκαλούν στην προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου και ο χειρισμός αρκετών off balance sheet items.

Η Κεντρική Τράπεζα ευελπιστεί να οριστικοποιηθεί ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου μέχρι την Τρίτη, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω καθυστέρηση λόγω της συνθετότητας του ζητήματος και των επιπλοκών που παρουσιάζονται. 

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/769487/ArticleNewsWorld.aspx

No comments: