21.4.13

Ποιοι φεύγουν - Ποιοι μπαίνουν στο Δημόσιο

Από τις καταργήσεις 10 οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, τις συγχωνεύσεις 5 κρατικών φορέων αλλά και τις καταργήσεις οργανικών θέσεων ακόμα και διοικητικών μονάδων σε εταιρίες του Δημοσίου που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ, θα προκύψει η πρώτη δεξαμενή των 1.800 απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων. Αυτές θα περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η μείωση του προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η κατάργηση οργανισμών ή οργανικών θέσεων οδηγεί σε απόλυση το προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη έχουν κατατεθεί προτάσεις που αφορούν:

1.
Την άμεση κατάργηση των φορέων του Δημοσίου που δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό και έχουν συσταθεί στο παρελθόν για την πρόσληψη «ημετέρων». Στην κόκκινη λίστα των υπό κατάργηση φορέων που εξετάζει η κυβέρνηση βρίσκονται: Το Εθνικό ίδρυμα μελετών Θ. Κολοκοτρώνης ο «Γερός του Μοριά», η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, ο Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών σχέσεων κ.α. Ο μέσος όρος απασχολούμενων στους συγκεκριμένους φορείς δεν ξεπερνά τα 7-9 άτομα.

2. Η μεγαλύτερη δεξαμενή υποχρεωτικών απομακρύνσεων θα προέλθει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και τελούν σε καθεστώς ιδιωτικοποίησης.  Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, έχει προταθεί η κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και ολόκληρων κλάδων (κλητήρες, καθαρίστριες κτλ.) ή διοικητικών δομών (π.χ. Διοικητικής υποστήριξης) που έχουν αξιολογηθεί ως μη αναγκαίες και θα οδηγήσουν σε απόλυση το προσωπικό, στην ΕΥΑΘ, σε μικρά λιμάνια και μαρίνες, στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και στους υπό ιδιωτικοποίηση οργανισμούς όπως οι ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ, ο Οργανισμός Διεξαγωγής ιπποδρομιών Ελλάδος, ο ΟΠΑΠ αλλά και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το ίδιο μοντέλο, με την κατάργηση οργανικών θέσεων, αναμένεται να ακολουθηθεί εντός του 2013 για την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΛΠ, το ΟΛΘ και τα περιφερειακά λιμάνια, τα ΕΛΠΕ, τη ΛΑΡΚΟ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και την Ελληνική Βιομηχανία όπλων που έχουν ενταχθεί στις επόμενες κινήσεις του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

3. Από τις συγχωνεύσεις οργανισμών απ’ όπου θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό, το οποίο θα απολυθεί

4. Περίπου 200 δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και μετά τη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα μπορούν να τεθούν σε οριστική παύση. Μόνο αυτές οι περιπτώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση σε δεύτερο βαθμό μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όχι στα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά.


Πού ανοίγουν οι πόρτες
Με την ίδια ταχύτητα προετοιμάζει η κυβέρνηση και τον προγραμματισμό 1.800 προσλήψεων μέχρι τον Ιούνιο -που θα προέλθουν από την κατηγορία των επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ- αξιοποιώντας τη συμφωνία με την τρόικα για την εφαρμογή της αναλογίας «μία πρόσληψη για κάθε υποχρεωτική αποχώρηση».

Η βασική δεξαμενή των προσλήψεων θα προέλθει από τους επιτυχόντες διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί από το 2008, με τον διορισμό αρχικά των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων και κατόπιν των επιτυχόντων δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπου κριθεί αναγκαίο.

Οι θέσεις που θα καλύψουν οι διοριστέοι θα είναι κατά προτεραιότητα σε ασφαλιστικά ταμεία, (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΕ), σε ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου οικονομικών αλλά και σε άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (π.χ. ΚΕΠ).

http://www.euro2day.gr/news/highlights/121/articles/772462/Article.aspx

No comments: