4.4.13

Κύπρος: Νέο διάταγμα περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές Για ακόμα τρεις ημέρες

Το τέταρτο κατά σειρά διάταγμα εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, με το οποίο οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές παρατείνονται για ακόμη τρεις ημέρες.
Σύμφωνα με το διάταγμα, το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών διατηρείται στα 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα.
Εξακολουθεί  να απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών και να απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Με το νέο διάταγμα εξακολουθεί, επίσης, να απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο δάνειο παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος του 2013.
Η έκδοση διατάγματος αιτιολογείται με την έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και την ύπαρξη σημαντικού κινδύνου εκροής καταθέσεων, που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων με αλυσιδωτές επιπτώσεις και μπορούν να οδηγήσουν στη αστάθεια του χρηματοοικονομικού συστήματος και να έχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/635158

No comments: