3.4.13

Ο φόρος Tobin θα κοστίσει στη Βρετανία $ 6 δισ. - οι επενδυτές θα ζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις

Ο φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών που σχεδιάζει να επιβάλλει η ΕΕ θα αυξήσει κατά $6 δισ. το κόστος έκδοσης χρέους για τη Μ. Βρετανία, σύμφωνα με έρευνα του LSΕ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού του City του Λονδίνου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η έρευνα εκτιμά ότι οι επενδυτές θα ζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις για την αγορά ομολόγων, καθώς ο φόρος θα οδηγούσε υψηλότερα το κόστος συναλλαγής των χρεογράφων.

"Ο φόρος στις χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μια κακή ιδέα που διακινδυνεύει να πλήξει τις οικονομικές προοπτικές σε όλη την Ευρώπη" ανέφερε ο Mark Boleat, ανώτατο στέλεχος του οργανισμού.

"Όχι μόνο θα επηρεάσει αρνητικά το κόστος του κρατικού χρέους, αλλά επίσης θα κάνει πιο δύσκολη την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση" πρόσθεσε.

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/768642/ArticleNewsWorld.aspx

No comments: