22.4.13

Τράπεζα Αττικής: Στο 9% το επιτόκιο του ΜΟΔ - Στοίχημα να μείνει η μόνη αμιγώς ιδιωτική-Core Tier Ι στο 15% μετά AMK

Κουπόνι 9% ετησίως θα φέρουν οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ τις οποίες θα εκδώσει η Τράπεζα Αττικής στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση της τράπεζας σε παρουσίαση που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το μετατρέψιμο ομολογιακό που θα εκδώσει η τράπεζα θα είναι CoCos με σταθερό κουπόνι 9% και δικαίωμα μετατρεψιμότητας σε μετοχές δύο φορές τον χρόνο σε αναλογία μία μετοχή σε ονομαστική αξία 0,30 ευρώ για κάθε μία ομολογία.

Η Τράπεζα Αττικής εξετάζει επιπλέον το ενδεχόμενο, εφόσον η ανακεφαλαιοποίηση είναι επιτυχής, να δρομολογήσει και περαιτέρω ενέργειες κεφαλαιακής της ενδυνάμωσης, μεταξύ των οποίων πιθανώς να είναι και η ενεργητικότερη διαχείριση στοιχείων παθητικού όπως το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 95 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Αττικής προχωρά ως γνωστόν σε κεφαλαιακή ενίσχυση 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 199,4 εκατ. ευρώ προβλέπεται να τα κλείσει μέσω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα μέσω έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).

Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος άντλησης 199,4 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης CoCos ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι επενδυτές θα πάρουν πίσω τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ και στο ΜΟΔ.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Ιωάννης Γαμβρίλης χαρακτήρισε στοίχημα στρατηγικής σημασίας την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, δηλώνοντας «είμαστε αποφασισμένοι να το κερδίσουμε, καθιστώντας την Αττικής την πρώτη αμιγώς ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα».

Ο κ. Γαμβρίλης διατύπωσε την αισιοδοξία αλλά και την πίστη του για την επίτευξη του στοιχήματος, σημειώνοντας ότι η απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελεί τον βασικό μέτοχο της τράπεζας να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση με 200 εκατ. ευρώ, βάζοντας δηλαδή το 50% των κεφαλαιακών αναγκών της Αττικής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος.

«Για κάθε ένα ευρώ που η Αττικής ζητά από τους επενδυτές, το ΤΣΜΕΔΕ δεσμεύεται να βάλει άλλο ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γαμβρίλης, κίνηση που σύμφωνα με τον ίδιο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του βασικού μετόχου για τις προοπτικές της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο τόσο η τράπεζα όσο και ο βασικός της μέτοχος, το ΤΣΜΕΔΕ, είναι ανοικτοί σε είσοδο στρατηγικών επενδυτών εφόσον βέβαια συμμερίζονται το σχέδιο της διοίκησης και του βασικού μετόχου για την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας.

Η διοίκησή της διευκρίνισε ότι έχουν διενεργηθεί παρουσιάσεις στο εξωτερικό, όπου διαπιστώνεται ισχυρό πρωτογενές ενδιαφέρον, μαζί όμως με την ανησυχία για την πορεία της χώρας.

Σημειώνεται ότι η Αττικής οδεύει προς την ΑΜΚ διαθέτοντας θετικά ίδια κεφάλαια και χαμηλότερους δείκτες καθυστερήσεων δανείων σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς.

Επιπρόσθετα διαθέτει υψηλότερο δείκτη καλύψεων ταμείων σε καθυστέρηση λόγω της πολιτικής αυξημένων προβλέψεων που ξεκίνησε ήδη από το 2006.

Τα κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ που ζητά από τους επενδυτές μέσω ΑΜΚ και έκδοσης CoCos στοχεύουν κατά το ήμισυ να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας και κατά το υπόλοιπο μισό για να χρηματοδοτήσουν κινήσεις ανάπτυξης και υπερδιπλασιασμού του μεριδίου αγοράς της.

«Πιστεύουμε ότι αν δύο με τρεις πελάτες στους 100 μετακινηθούν στην τράπεζά μας από τον ανταγωνισμό, θα διπλασιάσουμε το μερίδιό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, διευθύνων σύμβουλος της Attica Wealth Management.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιβάλλον υπερσυγκέντρωσης στον εγχώριο τραπεζικό τομέα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση μικρότερων τραπεζών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους εφόσον βέβαια διαθέτουν κεφάλαια και σχέδιο.

Η Αττικής, μετά την ολοκλήρωση των κινήσεων ανακεφαλαιοποίησης, θα διαθέτει Core Tier I κεφάλαια που θα αντιστοιχούν στο 15% του σταθμισμένου ενεργητικού της και συντελεστή μόχλευσης 7,9 φορές.
Ο κ. Αθανάσιος Τσάδαρης, διευθυντής χρηματαγορών και διαχείρισης διαθεσίμων, κάλεσε τους εγχώριους θεσμικούς επενδυτές να ξεσκονίσουν τα νούμερα της Αττικής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «αν το κάνετε είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε λόγους για να στηρίξετε το εγχείρημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Αττικής». 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/772645/Article.aspx

No comments: