5.4.13

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Cosmote

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού με παροχή οικονομικών κινήτρων υλοποιεί η Cosmote, για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια στην εταιρία.

Πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, η εταιρία προσφέρει και οκτώ μικτούς μισθούς σε όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν, καθώς και πρόσθετα κίνητρα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με δύο παιδιά που θα επιλέξει να αποχωρήσει, θα πάρει πέραν της νόμιμης αποζημίωσης και οκτώ επιπλέον μικτούς μισθούς. Σε περίπτωση που πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια οι επιπλέον μισθοί αυξάνονται κατά δύο.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο που τους αναλογεί στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τους όρους ωρίμανσής του.

Η τελική έγκριση των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνει βάσει σειράς προτεραιότητας και επιχειρησιακών αναγκών.

http://www.sofokleousin.gr/archives/129637.html

No comments: