21.2.13

Πάνω από 25 δισ. η αξία των μεταλλευμάτων σε Σκουριές και Πέραμα Θράκης

Υπέρ της υλοποίησης των επενδύσεων στις Σκουριές και το Πέραμα της Θράκης για την εξόρυξη χρυσού τάσσεται με σημερινή ανακοίνωση του το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), επισημαίνοντας ότι οι έρευνες του Ινστιτούτου, που χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, απέδειξαν ότι με βάση τις σημερινές τιμές για τα εμπορεύσιμα μέταλλα και προϊόντα εμπλουτισμού που θα προκύψουν, η συνολική αξία των γνωστών μεταλλευμάτων ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τις Σκουριές και με αφορμή τις ανησυχίες τοπικών παραγόντων σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας των υπογείων νερών της περιοχής εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, το ΙΓΜΕ επισημαίνει ότι η τεκμηριωμένη υδρογεωλογική μελέτη έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αντίθετα σημαντικές ποσότητες υπογείων νερών και μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης θα εξακολουθούν να χάνονται στη θάλασσα.

Χαρακτηρίζει δε απαράδεκτα τα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή των Σκουριών, τονίζοντας ότι θυμίζουν γεγονότα που συμβαίνουν μόνον σε τριτοκοσμικές χώρες και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας.

Οι επενδύσεις πρέπει να προχωρήσουν «γιατί θα έχουν μια σημαντική θετική επίδραση στη γενικότερη οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξη των τοπικών περιοχών που θα πραγματοποιηθούν με δεδομένα και τα οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», τονίζει το ΙΓΜΕ και προσθέτει:

«Η αναπτυξιακή δυναμική και η προστιθέμενη αξία των όποιων επενδυτικών εξελίξεων προκύψουν συνδέεται απόλυτα με την άμεση παραγωγική εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων στην Χαλκιδική και στην Θράκη. Η πραγματοποίηση των σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στις συγκεκριμένες περιοχές αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα για την κοιτασματολογική αξιολόγηση και τις προοπτικές οικονομικής αξιοποίησης και άλλων μεταλλευμάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εντοπίζονται σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους, και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία αξιόπιστου και θετικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση και υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων.

Γενικά το βεβαιωμένο μεταλλευτικό δυναμικό, αλλά πολύ περισσότερο τα προγνωστικά και «εν δυνάμει» κοιτασματολογικά αποθέματα, αποτελούν μία βιώσιμα αξιοποιήσιμη και ανταγωνιστική πλουτοπαραγωγική πηγή για την Ελλάδα, ικανή να αλλάξει γρήγορα και αποτελεσματικά τα αναπτυξιακά της δεδομένα, προσδίδοντας μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περιφερειακή οικονομία και την τοπική κοινωνία»

http://www.express.gr/news/finance/684800oz_20130221684800.php3

_________________________________________________

οι Σκουριές ..πουλήθηκαν 11 ή 15 εκ.
μέχρι και η ΕΕ είπε ότι έγινε ..λάθος στο τίμημα...


 

No comments: