22.2.13

Φρένο στο Μνημόνιο και τους 3μηνιαίους ελέγχους της τρόικας

Παλιά...
Παλιά...
Σε συμφωνία-σταθμό για την εποπτεία των χωρών-μελών της Ευρωζώνης κατέληξαν την Τετάρτη το Συμβούλιο των υπουργών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα και για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, οι δυο πλευρές συμφώνησαν στα εξής:
  • Διατηρείται η στενή εποπτεία των χωρών, όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, δεν θα απαιτείται πλέον απαραίτητα Μνημόνιο ούτε τριμηνιαίοι έλεγχοι από την τρόικα, μέχρις ότου η υπό εποπτεία χώρα αποπληρώσει το 75% της οικονομικής στήριξης που έχει λάβει.
  • Παραχωρούνται στην Κομισιόν ενισχυμένες αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών. Οι τελευταίοι θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλονται έως τις 15 Οκτωβρίου, πριν εγκριθούν από τα κοινοβούλια των χωρών μελών. Αν τα υποβαλλόμενα σχέδια προϋπολογισμών κριθούν από την Κομισιόν μη συμμορφούμενα με τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεών τους ή αντιβαίνοντα τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας τότε θα πρέπει να αναθεωρούνται έγκαιρα, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.
  • Στις αξιολογήσεις των εθνικών προϋπολογισμών από την Κομισιόν, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι όποιες περικοπές δεν θα επηρεάζουν επενδύσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι για χώρες όπως η Ελλάδα, δεν θα θίγονται οι δημόσιες επενδύσεις που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.
  • Θα υπάρχει δυνατότητα χαλάρωση του χρονοδιαγράμματος για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε «εξαιρετικές περιστάσεις», τις οποίες θα κρίνει το Eurogroup.
Πρώτο βήμα για το ευρω-ομόλογο
Η Ευρωβουλή πέτυχε ακόμη να παραμείνει στο κείμενο της συμφωνίας η αρχική πρόταση της Κομισιόν που προβλέπει τη δημιουργία ταμείου απόσβεσης χρέους, το οποίο θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους και παραπέμπει ουσιαστικά στην έκδοση ευρωομολόγων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν απαλείφθηκε το συγκεκριμένο στοιχείο για την από κοινού διαχείριση του χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνει η Γερμανία για τα ευρωομόλογα.
Με τη συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο ζητήθηκε από την Κομισιόν να προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα παρουσιάσει έως το Μάρτιο του 2014 προτάσεις με τα οφέλη, τους κινδύνους, τους όρους και τα εμπόδια για την προώθηση του εγχειρήματος.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112997057

No comments: